Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu domu pro bydlení s podstatným použitím technologie skládané z dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva, včetně srubových a roubených.

 

Účastníci soutěže mohli soutěžní návrhy přihlásit do dvou soutěžních kategorií:

A) Realizovaný energeticky úsporný rodinný dům blíže definovaný zadávacími podmínkami a zkráceným Dokumentem národní kvality vytvořeným pro potřeby soutěže

B) Návrh nízkoenergetického rodinného domu (dosud nerealizovaného) blíže definovaný zadávacími podmínkami a zkráceným Dokumentem národní kvality vytvořeným pro potřeby soutěže

 

Kategorie A)

Nefinanční ocenění

Počet odevzdaných návrhů: 3

 

Kategorie B)

Ceny a odměny celkem: 290 000 Kč.

Počet odevzdaných návrhů: 21


Vyhlašovatel

Nadace dřevo pro život; Asociace dodavatelů montovaných domků; Moravskoslezský dřevařský klastr

Porota

Řádní členové poroty

Petr Kuklík, CSc.
Ing. Jitka Beránková, PhD.
Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Ing. arch. Pavel Horák
Ing. arch. Mojmír Hudec
Ing. arch. Vladimír Balda
Ing. arch. Petr Lichnovský


Náhradníci poroty

Stanislav Müller, DiS.
Ing. arch. Kamil Mrva

-

Kategorie A - 1. cena


Pavel Griz, Patrik Zamazal.

[Hodnocení poroty]

-

Kategorie A - 2. cena


neudělena.

-

Kategorie A - 3. cena


Milan Schmiedt.

-

Kategorie A - 3. cena


Pavel Šmelhaus, spolupráce Awik House Production, s.r.o.

-

Kategorie B - 1. cena

Částka 100 000,-
Ondřej Mundl, spolupráce Ivan Štefan, Tomáš Pivnička.

[Hodnocení poroty]

-

Kategorie B - 2. cena

Částka 75 000,-
Radek Sátora, Martin Cviček, spolupráce Josef Sátora, Lukáš Loudil, Jiří Mocek.

-

Kategorie B - 3. cena

Částka 50 000,-
Stanislav Kučera, Michal Šťourač, spolupráce Markéta Sedláková, Pavel Málek, Tomáš Baše.

-

Kategorie B - Odměna

Částka 15 000,-
Lenka Černochová, Irena Truhlářová, Archcon Atelier s.r.o., spolupráce David Vytvar.

-

Kategorie B - Odměna

Částka 15 000,-
HCHKRDTN, s.r.o., spolupráce Jiří Koplík, Jaroslav Mareš, Renata Topinková.

-

Kategorie B - Odměna

Částka 15 000,-
Tomáš Hlavsa, spolupráce Petr Goleš, Jiří Kaplan, Jan Slabý, Karel Fiala, Ludmila Plagová, Jiří Skála, Tomáš Hübner.

-

Kategorie B - Odměna

Částka 10 000,-
Martin Kulštejn, spolupráce Hamza Abuzarad.

-

Kategorie B - Odměna

Částka 10 000,-
Jan Márton, Petr Klápště, Aleš Brotánek, spolupráce Jiří Čech, Pavel Minář, Alena Bílková.