Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Účel a poslání soutěže: Nalézt výběr nejlepších komplexních architektonických řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci (tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů).


Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

Porota

Řádní členové poroty závislí
Ing. Ladislav Vaněk (MPO)
Ing. Václav Stránský (MZe )
Ing. Miroslav Urban (MMR)
Ing. Jiří Fereš (MŽP)

Řádní členové poroty nezávislí
Ing. arch. Josef Smola (člen ČKA)
Ing. arch. Jaromír Kročák (člen ČKA)
Ing. arch. Dalibor Borák (člen ČKA)
Ing. arch. Jan Jehlík (člen ČKA)
Ing. Karel Rod (člen ČKAIT)

Náhradníci poroty závislí
Ing. Rudolf Jan ( Nadace dřevo pro život)
Ing. Jitka Víchová (MPO)

Náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Josef Patrný ( člen ČKA )

-

Kategorie bytový dům - 1. cena


Neudělena.

-

Kategorie bytový dům - 2.cena

Částka 280 000,-
Aleš Břečka, Jan Lefner – lokalita Kutná Hora

-

Kategorie bytový dům - 3.cena

Částka 160 000,-
Martin Kačírek – lokalita Kutná Hora

-

Kategorie bytový dům - Odměna

Částka 15 000,-
Vratislav Hudec – lokalita Kutná Hora

-

Kategorie bytový dům - Odměna

Částka 15 000,-
Jiří Jindřich, Ondřej Kubík – lokalita Kutná Hora

-

Kategorie bytový dům - Odměna

Částka 15 000,-
Marek Topič, Jakub Tejkl – lokalita Třeboň

-

Kategorie bytový dům - Odměna

Částka 15 000,-
Jiří Beran – lokalita Kutná Hora

-

Kategorie bytový dům - Odměna

Částka 15 000,-
Viktor Tuček – lokalita Kutná Hora

-

Kategorie bytový dům - Odměna

Částka 15 000,-
Miroslav Pospíšil – lokalita Kutná Hora

-

Kategorie rodinný dům - 1. cena

Částka 200 000,-
Petr Jureček, Michal Kotlas

-

Kategorie rodinný dům - 2. cena

Částka 120 000,-
Marek Danyš, Vlastimil Melecký, Aleš Vojtasík, Rad. Vojtasík

-

Kategorie rodinný dům - 3. cena

Částka 80 000,-
Ludmila Kalčíková, Martin Snopek

-

Kategorie rodinný dům - 3. cena

Částka 80 000,-
Viktor Tuček

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 15 000,-
Aleš Brotánek, Jan Brotánek, Jan Praisler

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 15 000,-
Michal Fišer, Viktor Vlach

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 15 000,-
Tomáš Pavlas

-

Kategorie rodinný dům - Odměna

Částka 15 000,-
David Průša, Oldřich Bajger, Radomír Otýpka, Petr Fraš

-

Kategorie rodinný dům - Mimořádná odměna

Částka 10 000,-
M. Smrčková, J. Starý, T.Starý, O.Volný, M. Kubiszová

-

Kategorie rodinný dům - Mimořádná odměna

Částka 10 000,-
Pavel Bezpalec, Dušan Knoflíček, Petr Němec

-

Kategorie rodinný dům - Mimořádná odměna

Částka 10 000,-
Rudolf Müller, Michal Štourač