Městská část Praha 3 vyhlásila užší soutěž o návrh na dům sociálních služeb v ulici Pod lipami. Cílem soutěže bylo najít architektonický návrh na zařízení, poskytující komplexní pobytovou péči pro seniory a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu novostavby Domu sociálních služeb na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 2931/122 a 2931/123 v katastrálním území Žižkov. Vlastnické právo k pozemkům má Hlavní město Praha, svěřenou správu nemovitostí má Městská část Praha 3. Pozemky se nachází v ulici Pod lipami a v současnosti zde stojí objekt, který bude odstraněn (projekt odstranění stavby není předmětem navazující zakázky).

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 85 Praha 3

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák / CBArchitektura

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Zeyerova 13, 37001 České Budějovice
Tel: 732 418 591
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ondřej Rut; místostarosta městské části Praha 3
Mgr. Nikol Marhounová; předsedkyně komise pro sociální politiku MČ Prahy 3

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Zdena Štěpánková; členka výboru pro sociální politiku ZHMP
Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek; předseda Výboru zastupitelstva MČ Praha 3 pro územní rozvoj

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 300 000,-
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Petr Lešek
Ing. Ondřej Hofmeister , Spoluautor: , Ing. arch. Ondřej Hart , MgA. Renata Horová , Ing. arch. Diana Lučková , Ing. arch. Laura Molínová , Ing. arch. Thu Huong Phamová , Ing. arch. Rudolf Süsser , , ,
Spolupráce: , Ing. arch. Klára Concepcion DiS. , MgA. Jaromír Hárovník , Ing. Ondřej Hlaváček , Ing. Mgr. Matěj Lejsal , Ing. Šárka Svobodová ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 250 000,-
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. arch. Petr Bočan , Ing. arch. Sandra Gulásziová , ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
Schindler Seko architekti s.r.o.
Ing. arch. Jan Schindler, Ing. arch. Ludvík Seko
Spolupráce: Eva Železná ,

[Hodnocení poroty]