Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo vytvoření soutěžního návrhu řešení území náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně.

Termín konání: 15. 7. 2008 – 2. 10. 2008 (I. kolo), 20. 11. 2008 (II. kolo)

 

 

Náhrada režijních nákladů: 100 000 Kč

 

 

 


Vyhlašovatel

Město Vsetín

Porota

Řádní členové poroty

Ing. Jaromír Kudlík
Ing. arch. Mgr. Renata Hrbáčková
Prof. Ing. Akad. Arch. Emil Přikryl
Ing. arch. Irakli Eristavi
Ing. arch. Ludvík Grym


Náhradníci poroty

Ing. Libor Podešva
Ing. arch. Zdeňka Vydrová

1

Částka 180 000,-
MOBA Studio – Ing. arch. Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Věra Šatochinová, Jan Pačka, Kateřina Šrámková, Zuzana Šimonová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 110 000,-
DIMENZE 11 s.r.o. – Ing. arch. Břetislav Lukeš

[Hodnocení poroty]