Předmětem soutěže byly architektonické studie, které v architektonickém a dispozičním řešení využily možnosti cihlového systému POROTHERM a pálené střešní krytiny TONDACH, případně i lícových cihel TERCA.

Jednofázová veřejná ideová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Zastoupen: Ing. Pavlou Peterkovou, vedoucí marketingu
Tel.: 606 040 279
e-mail: pavla. [email protected]

Sekretář soutěže

PhDr. Václav Chaloupecký

KOMUNIKACE & PROFIT
Sídlo: Pražská 16, 102 21 Praha 10
Tel.: 602 342 514
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Alexandr Kroha
Ing. arch. Josef Smola
Ing. Petr Kučera, CSc., Centrum stavebního inženýrství, a. s.
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., FSv ČVUT v Praze, katedra architektury
MgA. Viktorie Součková, autorizovaný architekt

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Eva Hellerová, autorizovaný inženýr
Ing. arch. Jitka Pálková, editor Vydavatelství Business Media Cz

Poradce poroty - expert pro problematiku energetické náročnosti budov:
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., FSv ČVUT v Praze

1

Částka 150 000,-
Ing. arch. Bohumil Brůža

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ir. Petra Sejkorová Ir. Frank de Vleeschhouwer

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Václav Slovák

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna (mimo soutěž)

Částka 30 000,-
Jiří Vítek, Kristýna Uhrová, Člověk v tísni, o.p.s.

[Hodnocení poroty]