Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu Expozice Arktidy pro lední medvědy, tuleně a mořské ptáky v Zoo Praha v lokalitě určené vyhlašovatelem a v souladu se soutěžními podmínkami, zejména dle stavebního programu

Jednofázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupen: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

Sekretář soutěže

Klára Cabáková

Zoologická zahrada hl. m. Prahy - podatelna
U Trojského zámku 120/3,171 00 Praha 7
tel: 296 112 132
email: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jaroslav Šimek, PhD.
Jiří Kotek

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D.
Ing. arch. Ondřej Tuček
Antonín Vaidl

1

Částka 350 000,-
G. L. Architekti s. r. o.
Ak. arch. Vlastimil Vagaday

[Hodnocení poroty]

2

Částka 325 000,-
AND, spol. s r. o.
Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann
Ing. arch. Radovan Kupka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 325 000,-
Archilab s. r. o.
Ing. arch. Martin Řežábek
Ing. arch. Eva Štouračová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 175 000,-
ECHOROST ARCHITEKTI, s. r. o.
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Ing. arch. M. arch. Jiří Pavlíček
Spolupráce: Ing. arch. Jan Kvita , Ing. arch. Hana Jergušová , Bc. Jiří Mach

[Hodnocení poroty]

3

Částka 175 000,-
City Upgrade s. r. o.
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Ing. arch. Ivo Pavlík, , Ing. arch. Vratislav Ansorge ,
Spolupráce: Štěpánka Úlehlová , Jan Poslušný , Ondřej Jelínek , MgA. Jiří Polák ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. Mgr. Lucie Radilová, Ing. arch. Kristýna Shromáždilová
Ing. arch. Lukáš Fišer

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. Petra Halounová
Ing. Jan Krátký ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
ABM architekti s. r. o.
Ing. arch. Petr Bouřil
Ing. arch. Filip Fišer , Ing. arch. Marek Dohelský , Ing. arch. Barbora Blagoevová , Ing. arch. Andrej Dvořák ,

[Hodnocení poroty]