Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu přestavby objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK.


Vyzvaní účastníci:

HŠH architekti, s.r.o. (Ing. Tomáš Hradečný) – Praha

Chalupa Architekti (Ing. arch. Marek Chalupa) – Praha

Akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. Tomáš Pilař – Brno

Projektil Architekti (Mgr. Akad. arch. Roman Brychta) – Zbraslav

Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková – Praha

 


Vyhlašovatel

Univerzita Karlova v Praze

Porota

Řádní členové

Ing. Vladimír Růžička
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Ing. arch. Josef Pleskot
Prof. Ing. Akad. arch. Emil Přikryl
JUDr. PhDr. Jiří Plos


Náhradníci

Ing. Jiří Neubert
Akad. arch. Jindřich Smetana
Doc. Ing. arch. Jan Štípek

1

Částka 40 000,-
Akad. Arch. Ladislav Kuba, Ing. Tomáš Pilař, Brno

[Hodnocení poroty]

2

Částka 30 000,-
HŠH architekti, s.r.o. (Ing. Tomáš Hradečný), Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Projektil Architekti (Mgr. Akad. arch. Roman Brychta), Zbraslav

[Hodnocení poroty]