Účelem a posláním soutěže bylo nalézt zajímavé návrhy a názory na formu a funkční využití areálu o rozloze 28.877 m2, zahrnujícího kromě vily a hospodářských stavení z první poloviny 30. let 20. století také rozsáhlý park.

Pro studenty VŠ oborů architektura a pozemní stavby.


Vyhlašovatel

Město Sezimovo Ústí

Předseda poroty

Mgr. Ing. Martin Doležal

Řádní členové poroty - závislí

RNDr. Vojtěch Kadlčík

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ludmila Svatková
Miroslav Píbil

Náhradníci poroty - nezávislí

Jiří Vavruška
1

Částka 20 000,-
Andrea Janovská – Rekreačně-sportovní areál, mateřská školka

2

Částka 7 500,-
Ondřej Havlín, Petr Kalivoda – Zahrada poznání

2

Částka 7 500,-
David Grulich – Areál pro rekreaci, sportovní vyžití a kulturu