Předmětem soutěže byla komplexní rekonstrukce areálu Trávníčkova v Brně pro potřeby Finanční správy České republiky. Cílem bylo stávající budovy zrekonstruovat, adaptovat a dostavět tak, aby vyhovovaly zhruba 420 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit. Klíčovými tématy měla být energetická úspornost, příjemný kontakt veřejnosti s úřadem a adekvátní podmínky pro práci zaměstnanců Finanční správy.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 110 00 Praha

Organizátor

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

[email protected]

Předseda poroty

Řádní členové poroty - závislí

Martin Komárek, ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
Tomáš Rozehnal, ředitel Odvolacího finančního ředitelství
Stanislav Běhal, vedoucí Oddělení řízení investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Tomáš Kozelský, KOGAA

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 1 000 000,-
UYO architekti s.r.o.
Ing. arch. Kamil Zezula
Jan Skoumal, Adam Zezula

[Hodnocení poroty]

2

Částka 700 000,-
4DS spol. s.r.o.
Mgr. A. Luboš Zemen
Eva Zemenová, Vojtěch Navrátil

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
BY architects, spol. s.r.o.

[Hodnocení poroty]