6. ročník architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty architektonických oborů na architektonicko-urbanistický návrh sportovně rekreační zóny města Lovosice.


Předmětem soutěže byl architektonicko-urbanistický návrh sportovně rekreační zóny města Lovosice. Území se nachází na levém břehu Labe, v záplavové oblasti, v bezprostřední blízkosti centra Lovosic. Napojení rekreační zóny na historickou část města nese velký potenciál a mělo by být leitmotivem urbanistického řešení. Rekreační zóna obsáhne různá sportoviště s nezbytným zázemím, relaxační klidové zóny, prostor pro dětské aktivity, parkové úpravy.


Vyhlašovatel

HELIKA, a. s.

Beranových 65, 199 21 Praha 9

Sekretář soutěže

Bc. Alena Týfová

Marketingové oddělení ve spolupráci architektonickým ateliérem společnosti HELIKA, a.s., tel.: +420 281 097 600, mob.: +420 733 677 007
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Pavlína Pospíšilová
Bc. Lenka Lízlová, starostka města Lovosice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jan Žlábek
Vladimíra Nováková, místostarostka města Lovosice
2

Částka 20 000,-
Eliška Pomyjová, FA ČVUT, Praha; Filip Pšenčík, FA ČVUT, Praha; Antonín Pokorný, FA ČVUT, Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Martin Gabaš, UMPRUM, Praha

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Jan Kubát, FA VUT, Brno

[Hodnocení poroty]