Předmět soutěže: Předmětem soutěže byl ideový návrh celkového řešení a komplexního využití areálu přiléhajícího k zámku Lužany a nemovitostí patřících Nadání J., M. a Z. Hlávkových pro činnosti v souladu s posláním Nadání J.,M. a Z. Hlávkových a  návrhy na  architektonické, stavebně technické a funkční řešení minimálně na třech, popř. více, z dále uvedených objektů Nadání J., M. a Z. Hlávkových.

 


Vyhlašovatel

České vysoké učení technické v Praze

Porota

Řádní členové

Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.,
Prom. hist. Jiří Ševčík, CSc.
Ing. arch. Petr Domanický
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.,
Doc. Ing. arch. Zdeněk Zavřel,


Náhradníci

Ing. arch. Jan Kozel
Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.,
Ing. arch. Jiří Voves

1


Neudělena.

2


Neudělena.

-

3. snížená cena

Částka 30 000,-
Ing. arch. Eliška Podzimková, Vojtěch Hybler, Praha

[Hodnocení poroty]