Předmětem soutěže byl návrh podoby hlavního vstupu do Ústředního hřbitova v Brně, rekonstrukce
jedné ze správních budov na administrativní zázemí, návrh přilehlého veřejného prostranství v areálu
hřbitova i před vstupem z ulice Vídeňské včetně zastávek MHD. Předmětem byl dále návrh umístění a
podoby provozních budov podél ohradní zdi zahrnující i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.
Úkolem pro soutěžící bylo zvolit takovou podobu a formu navrhovaných zásahů do východní části areálu
Ústředního hřbitova, která bude v souladu se stávajícími historickými budovami a jejich umístěním, s
urbanistickou koncepcí hřbitova a s ní spojenými vegetačními úpravami. Nové řešení mělo přinést novou
kvalitu prostoru hlavního vstupu do areálu i celé východní části ústředního hřbitova a současně umožnit
zlepšení stávajícího stavu z hlediska provozu a zázemí správy hřbitova, i z hlediska dostupnosti služeb
pro veřejnost a estetiky prostředí.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík, místopředseda poroty, náměstek primátorky statutárního města Brna
Ing. Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady statutárního města Brna
Ing. arch. Pavel Wewiora, Národní památkový ústav Brno

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Doprava - Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Památková péče - Ing. arch. Martin Zedníček.

Porota může v průběhu Soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 300 000,-
Refuel s.r.o.
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý
Spolupráce: , Ing. arch. Katarína Poláková, , Ing. arch. Norbert Walter

[Hodnocení poroty]

2

Částka 220 000,-
Menšík Skrušný spol. s r.o.
Ing. Petr Skrušný
Ing. arch. David Menšík, , Ing. arch. Petr Skrušný
Spolupráce: , Zuzana Bubeníková , Ing. arch. Pavel Hodek, , Ing. arch. Magdaléna Buzová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
F POINT z.s. / Ing. Jan Javůrek
Ing. arch. Pavel Buryška
Ondřej Fiedler, , Max Fleischmann, , Ing. Jan Javůrek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
RCNKSK s.r.o. / Ing. arch. Matúš Berák / Bc. Trang Erika Nguyen Thu
MgA. Jan Říčný
MgA. Filip Kosek, , Ing. arch. Matúš Berák, , Ing. arch. Petr Müller, , Bc. Trang Erika Nguyen Thu, , Barbora Schiffmannová, , Ing. arch. Barbora Tauerová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Zdeněk Daniel
Spolupráce: , Lucie Lanková

[Hodnocení poroty]