Předmět soutěže: zpracování návrhu nového funkčního a architektonického řešení prostoru Náměstí 28. října v Hradci Králové Účel a poslání soutěže: nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením souboru staveb do užívání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení §23 odst. 6 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách autorovi oceněného návrhu.


Vyhlašovatel

Město Hradec Králové

Porota

Ing. arch. Lenka Zídková,
Ing. Martin Soukup,
Ing. akad. arch. Václav Králíček,
Ing. arch. Josef Patrný,
Ing. arch. Ján Štempel;

Ing. arch. Miroslav Horský,
Ing. arch. Jakub Kynčl

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Martin Hájek, Bc. Václav Hájek, Bc. Radka Košťálová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Pavlína Vokáčová, Ing. Jiří Mach

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Bc. Petr Souček

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 150 000,-
Jan Polívka, Olivek Haag, Cécile Charpentier, Jörg Michel, Sissi von Matuschka

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Ján Vasičák, Ing. arch. Tomáš Pokorný

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Lukáš Holub, Ing. arch. Lubor Sladký, Ing. arch. Tereza Poláková

-

Odměna

Částka 50 000,-
Akad. arch. Jiří Lasovský, Jiří Jurash Lasovský

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Peter Kručay, Ing. arch. Andrea Klimková, Ing. arch. Igor Laouko