Předmětem soutěže byl koncept celkového architektonicko-výtvarného a grafického řešení nové stálé expozice v Husově domě v Kostnici (SRN), návrh podrobného řešení na příkladu místností č.1 a 3, tj. prostorů A, C a G dle konceptu scénáře expozice a návrh souvisejících prvků. Předpokládaná výše investičních nákladů na realizaci expozice činí 2 mil. Kč vč. DPH.


Vyhlašovatel

Husitské muzeum v Táboře

Předseda poroty

PhDr. Jan Kalivoda

Řádní členové poroty - závislí

Mgr.Jakub Smrčka, ThD.
PhDr.Blanka Zilynská, Ph.D.
PhDr.Eva Doležalová,Ph.D.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda
akad. arch. Jan Kerel
MgA. Zuzana Brychtová Horecká
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Mgr. Šárka Steinová, Th.D.

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Daniel Abazid

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Jan Adámek
1


Neudělena.

2

Částka 40 000,-
Monika Čermáková, Dita Mrázková, Iveta Čermáková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Jiří Šerek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 27 500,-
Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]