Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanistického návrhu nového územního plánu statutárního města Hradce Králové.

 

Výstava návrhů potrvá do 22. 10. 2010 a je instalována v 2-3. patře levé části budovy magistrátu města Hradec Králové, tř. Československé armády 408. Přístupná je každý pracovní den od 6-18 hod.


Vyhlašovatel

Statutární město Hradec Králové

zastoupené Ing. Otakarem Divíškem, primátorem města

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Jehlík

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing. Otakar Divíšek – primátor města
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková – členka rady a zastupitelstva města
Mgr. Vladimír Springer – člen rady a zastupitelstva města
Ing. Radomír Tylš - člen zastupitelstva města

Řádní členové poroty nezávislí:
Prof. Rob Atkinson - Velká Británie – UWE Bristol
Ing. Bořek Votava - Česká republika - ředitel Útvaru rozvoje hl.města Prahy
Prof. Mirko Baum - Spolková republika Německo

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty závislí:
Ing. arch. Lenka Zídková - členka zastupitelstva města
Ing. Josef Malíř - náměstek primátora pro strategický rozvoj
Ing. Alois Havrda - člen zastupitelstva města
JUDr. Arnošt Urban – člen zastupitelstva města

1

Částka 2 900 000,-
Tomáš Vymetálek Architects s. r. o., Hradec Králové a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 1 740 000,-
Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Hradec Králové, Ing. arch. Maxmilian Vlček, Ing. Tomáš Koblasa, RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Zdeněk Pilař, Ing. Pavel Šandera

[Hodnocení poroty]

3

Částka 1 160,-
MOBA studio s. r. o., Praha – Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Kateřina Šrámková, Ander Barron, Gema Santatiariá Harcká, Zuzana Kuldová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 600 000,-
CASUA spol. s. r. o., Praha – Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Tomáš Havrda, Ing. arch. Pavel Tušl, Ing. Jan Socha, Ing. Petr Čiviš, Ing. Vladimír Plachý, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. arch. Petr Sova, Pavel Abrahám

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 500 000,-
Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o., Praha – Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Jana Školníková, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. Akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Sylva Matějková, MgA. Jakub Filip Novák, Ing. Jan Špilar

[Hodnocení poroty]