Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a dispozičně - provozního návrhu revize řešení prostoru celého kulturního objektu Sladovny a návrh řešení nezrekonstruované části s požadavkem na:

- architektonicky hodnotné uchopení konverze historické budovy písecké Sladovny do centra kultury a turistického ruchu města Písek;

- funkční /pro – návštěvnické/ řešení infrastruktury celé budovy podle Koncepce rozvoje Sladovny Písek tak, aby byly dlouhodobě minimalizovány provozní náklady a zajištěno funkční využití všech prostor objektu;

- důraz na energetickou soběstačnost provozu budov.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Písek

Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Eva Vanžurová (starostka města)
Tel/fax: 382 330 111 / 382 214 431
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

ing. arch. Josef Zábranský

Město Písek – odbor investic a rozvoje
Adresa/Sídlo: Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek
Tel/fax: 382 330 756/ 382 214 431
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

MgA. Tereza Dobiášová (ředitelka Sladovna Písek, o.p.s.)
Ing.arch. Petra Trambová (zastupitelka / radní města Písek)

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Prouza Ph.D.
Ing.arch. David Chmelař
Ing.arch. Jakub Fišer

Náhradníci poroty - závislí

Ing.arch. Laura Jablonská (členka komise města)
Ing.arch. Radek Boček (předseda správní rady Sladovna Písek, o.p.s.)

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Bouček
Ing.arch. Mirek Vodák
Ing.arch. Marta Slámová

Přizvaní odborní znalci
UCEEB / ČVUT - doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (energetická náročnost budov)
Ing.arch. Martin Zborník (člen správní rady Sladovna Písek, o.p.s.)

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

-

Odměna

Částka 28 000,-
Ing. arch. Jan Zákostelecký
Ing. arch. Josef Habersberger , ,

[Hodnocení poroty]