Předmětem soutěže byl návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení stavby ITC Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou a navazující technické a dopravní infrastruktury.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická, architektonická a krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Organizátor

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Refuel, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Botanická 16, 612 00 Brno
+420 736 605 107, [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Pavel Jerie, pracovník památkové péče, NPÚ
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
P. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

MUDr. Romana Bělohlávková, místostarostka
Petr Matějka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Mgr. Zdeněk Navrátil, radní
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka
Ing. Aleš Taufar, Biskupství brněnské
Mgr. Adam Joura, Odbor strategického rozvojea investic

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
MIMOSA architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
MEZI s.r.o.

[Hodnocení poroty]