Předmětem soutežní přehlídky jsou interiéry, které byly předány k užívání v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006.

Cílem vyhlašovatelů je postihnout celou oblast interiérové tvorby, tj. interiéry veřejně přístupné, interiéry soukromé, stavebnětechnické i mobiliářové řešení interiérů, design zařizovacích předmětů, použití barev, práce se světlem apod. Nepovinným tématem tohoto ročníku je rekonstrukce standardizovaných bytových jednotek v panelových a činžovních domech.

 

 


Vyhlašovatel

Design centrum České republiky a Česká komora architektů

Porota

Řádní členové
Ing. arch. Jiřina Fikarová (za ČKA)
Ing. arch. Jiří Knesl (za ČKA)
Ing. arch. Milan Nytra (za ČKA)
Ing. arch. Vladimír Ambroz (za DC ČR)
Karel Kobosil (za DC ČR)
MgA. Jan Němeček (za DC ČR)
Ing. arch. Zdeněk Fránek (vítěz předchozího ročníku)

Náhradníci
Ing. arch. Milan Sýkorský
PhDr. Lenka Žižková

-

Hlavní cena "Český Interiér 2007"

Částka 100 000,-
Mgr. Bohumír Prokůpek, Ing. arch. MgA. Jan Žalský (Muzeum památníku Lidice)

-

Zvláštní uznání za novátorský přístup k ochraně památek


Akad. arch. Mikuláš Hudec, Ing. arch. Daniel Špička, BcA. Josefina Pekárková (Kostel sv. Václava v Opavě)