Předmětem soutěže je zpracování návrhu architektonického, dispozičního a provozního řešení a vybavení interiérů veřejných prostorů sídla České komory architektů v Josefské ulici č. 34/6 v Praze 1.

S vědomím své odpovědnosti vůči profesi, kterou spravuje a jejíž zájmy hájí, se Česká komora architektů rozhodla prostřednictvím architektonické soutěže nalézt nové řešení interiérů svého sídla. Řešení má ve všech ohledech reprezentovat řemeslo architekta, má být výtvarně zdatné, na úrovni současného estetického výrazu. Musí být rovněž hospodárné a účelné, a to i v podmínkách památkově chráněného objektu.

Soutěžní podmínky ke stažení: interiery_CKA_SP.pdf

Soutěžní podklady ke stažení:

- P.01 Popis současného stavu: interiery_cka_sp_P_01.pdf
- P.02 Upřesňující informace zadání: interiery_cka_sp_P_02.pdf
- P.03 Dokumentace stávajícího stavu: interiery_CKA_SP_P_03.zip
- P.04 Organizační schéma orgánů a kanceláře ČKA: interiery_CKA_SP_P_04.pdf
- P.05 Výčet prvků stávajícího nábytku: interiery_CKA_SP_P_05.pdf
- P.06 Fotodokumentace stávajících prvků nábytku: interiery_cka_sp_p_06.zip
- P.07 Fotodokumentace stávajícího stavu řešených prostorů: interiery_cka_sp_p_07.zip

Odpovědi na dotazy soutěžících ke stažení: interiery_cka_dotazy_odpovedi.pdf

 

 


Vyhlašovatel

Česká komora architektů

Sídlo: Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Dalibor Borák, předseda
Tel/fax: 257 535 034, 257 532 287/ 257 532 285
www: www.cka.cc
IČ: 457 693 71
DIČ: CZ 457 693 71

Porota

Řádní členové poroty
Ing. Akad. arch. Jan Vrana
Ing. arch. Jiří Merger
Prof. Akad. arch. Jan Fišer
Akad. arch. Miloslav Čejka
Ing. arch. Jiří Weinzettl

Náhradníci poroty
Ing. arch. Barbara Potysz
Ing. Tomáš Novotný

1


Neudělena.

2

Částka 40 000,-
MOAD, Ing.arch. Darja Štursová, Ing. arch. Ondřej Kafka

2

Částka 40 000,-
Ing.arch. Robert Damec, spoluautor Ing.arch. Lucie Waclawiecová

3

Částka 20 000,-
Ing.arch. Štěpán Tomas

-

mimořádná odměna

Částka 10 000,-
BcA. Barbora Hutařová, BcA. Aneta Lincová