Předmět soutěže: Zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení novostavby centrálního městského úřadu a městského sálu mezi ulicemi Školní a Tovární v Jeseníku.

 


Vyhlašovatel

Město Jeseník

Porota

Ing. Vladimír Cupal, 1. místostarosta
Ing. arch. Milan Matyáš, městský architekt
Ing. arch. Zdeněk Jiran, autorizovaný architekt
Ing. arch. Eva Špačková, autorizovaný architekt
Ing. arch. Gustav Křivinka, autorizovaný architekt


Ing. Ivo Pospíšil, člen rady města
Ing. arch. Pavel Grasse, autorizovaný architekt

1

Částka 485 000,-
Knesl+Kynčl s.r.o. Brno

[Hodnocení poroty]

2

Částka 385 000,-
Rudiš-Rudiš Architekti s.r.o. Brno

[Hodnocení poroty]

3


Neudělena.

-

Odměna

Částka 65 000,-
Ing. arch. Petr Malý

-

Odměna

Částka 65 000,-
Ondřej Chybík, Tomáš Labanc, Ondřej Stehlík, Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

-

Odměna

Částka 65 000,-
Ing. Roman Repa, MgA. František Huber, MgA. Petra Oplatková, Jakub Doubner

-

Odměna

Částka 20 000,-
MgA. Ondřej Císler, Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Marek Řehoř, Ing. arch. Daniela Štefková

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. Jaromír Syrovátko, Ing. arch. Bedřich Kostorek, Ing. arch. Bedřich Řezáč. Ing. arch. Ondřej Syrovátko