Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor ve vymezeném rozsahu, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.

Soutěžní návrh má sloužit jako podklad / vize postupné přeměny Jiráskova náměstí. Město Kolín, vědomo si důležitosti tohoto veřejného prostoru, deklarovalo zájem na základě výsledků architektonické soutěže hledat cestu postupné realizace revitalizace v etapách. Za tím účelem měla být vítězi soutěže zadána architektonicko – urbanistická studie na řešení revitalizace okolí kostela sv. Víta.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zástupce zadavatele: Mgr. Michael Kašpar, starosta
Tel.: 321 748 111
E-mail: [email protected]

Organizátor

Město Kolín, Odbor investic a územního plánování

Sekretář soutěže

Václav Horák

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Tel.: 321 728 347
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. MgA. David Mateásko
Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
por. Ing. Tomáš Barták – komunikační inženýr Dopravního inspektorátu PČR Kolín;
Ing. Jarmila Hrůzová – zahradní architektka města Kolín.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 190 000,-
Ing. arch. Ondřej Fabián
Ing. arch. Verónica Gallego Sotelo ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 130 000,-
Gogolák + grasse s.r.o.
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
MS Plan s.r.o.
Ing. arch. Michal Šourek

[Hodnocení poroty]