Jednokolová veřejná urbanisticko-architektonická ideová soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu řešení Jiřího náměstí v Poděbradech včetně Divadelní ulice a příkop.

Cílem návrhu bylo zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky.

 Vyhlašovatel

MĚSTO PODĚBRADY

ZASTOUPENÉ STAROSTOU MĚSTA PHDR. LADISLAVEM LANGREM

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

tel.: 773222338, 603541033
e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Petr Velička

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Langr Ladislav - starosta města Poděbrady – místopředseda poroty
Mgr. Uhlíř Ivan - místostarosta města Poděbrady
Ing. Lukavec Zbyněk, radní, zastupitel, předseda komise pro rozvoj města a investice, Poděbrady

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Fliedrová Ilona, předsedkyně komise urbanistiky a dopravy, Poděbrady
Ing. Veberová Jana, radní, zastupitelka, předsedkyně finančního výboru, předsedkyně komise pro regeneraci městské památkové zóny, Poděbrady
Ing. Netíková Jana, vedoucí odboru výstavby a územního plánování Poděbrady
Ing. Vlasák Roman, zastupitel, předseda komise pro kulturu, propagaci, výchovu, vzdělávání a spolkový život, Poděbrady
Mareš Jiří, radní, garant komise urbanistiky a dopravy, garant komise pro sport a zdravý životní styl, Poděbrady
Ing. Jozef Ďurčanský, zastupitel města Poděbrady

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Němec Petr - (ČKA 3915, Poděbrady)
Ing. arch. Molhanec Petr - (bez autorizace)

Přizvaní odborní znalci:
Rozpočtář: Miroslav Dubina
Specialista na dopravní stavby: Ing. Adolf Jebavý
Expert na památkovou péči: Ing. Michaela Glosová, NPÚ Praha

1

Částka 150 000,-
Ing. arch. Alexandr Kotačka, Ing. arch. Eva Pyková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
SCOB Arquitectura

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
David Mikulášek, Linda Boušková, Filip Musálek, Martin Valíček

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Ing. Petr Novotný, PhD., Ph.D., Ing. Martin Píša

[Hodnocení poroty]