Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.

Předmětem soutěže bylo zhotovení soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb - Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Nové Město – Praha. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiversity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch.


Vyhlašovatel

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Ovocný trh 3/5
116 36 Praha 1

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

Sídlo: U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521, 603 810 083
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
Ing. Jiřina Kurzová – vedoucí Odboru výstavby UK
Ing. arch. Jan Sedlák

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor pro vědeckou činnost UK
Ing. Miroslav Dvořák – manažer projektu Kampus Albertov

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Znamení čtyř - architekti
Ing. arch. Juraj Matula, Ing. arch. Richard Sidej, Ing. arch. Martin Tycar
Autoři:
Ing. arch. Kristína Beranová, Ing. arch. Jan Stoklasa
Spolupracující osoby: Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus

[Hodnocení poroty]

2


Atelier M1 architekti
Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jan Hájek
Autoři: , Jakub Havlas
Spolupracující osoby: Michal Tichý, Jakub Straka, Vojtěch Šaroun

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 250 000,-
Ehl Koumar Architekti a Deltaplan
Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar
Autoři:
Ing. arch. Luděk Přenosil
Spolupracující osoby: Jan Lankaš, Jaroslav Malina

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 100 000,-
AiD team
Ing. arch. Pavel Bainar
Autoři: Jiří Babánek, Marek Focher, Pavlína Klubalová, Marian Kolařík, Radek Konečný, Pavel Ondráček, Jitka Nováková
Spolupracující osoby: Jaromír Černý, Pavel Marek, Jan Tywoniak, Tomáš Matuška, Miloš Lain

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 100 000,-
MS plan
Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký
Autoři: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Martin Studnička, Alexandr Verner, Tomáš Filgas, Duc Pham Ngoc

[Hodnocení poroty]