Předmět soutěže:

Zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení novostavby plaveckého bazénu v Kaplici.

 

Účel a poslání soutěže:

Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického (to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení stavby bazénu pro školy a veřejnost, vč. řešení přilehlého prostranství.
Objekt bude umístěn na místě bývalé mazutové kotelny a přilehlých pozemcích. Tato lokalita je v územním plánu města Kaplice (dále pouze UP) vedena jako občanská vybavenost obslužné sféry, kde je přípustné využití: umisťování a provoz zařízení obchodních, přechodného ubytování, veřejného stravování, nevýrobních služeb, zařízení kulturních, církevních a pietních, školských a výchovných, zdravotnictví (vč. sociální péče), protipožární ochrany, administrativy a správy.
Autor vítězného řešení, který rovněž prokázal nejvhodnější metodický přístup k řešení zpracování návrhu, bude vyzván k jednacímu řízení bez uveřejnění, podle § 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace celého díla a dohledu nad jejich prováděním a uvedení stavby do užívání


Vyhlašovatel

Město Kaplice

Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Sekretář soutěže

Ing. Jaroslava Líbalová

tel: +420 380303160, email: [email protected]

Porota

Řádní členové

Ing.arch. Jaromír Kročák
Ing.arch. Petr Wízner
Ing.arch. Petr Hornát
Mgr.Ferdinand Jiskra
Mgr. Libor Lukš

Náhradníci poroty
Ing. Petr Skutil
Mgr. Karel Světlý

1


Jiří Brož, Jan Linhart, Arnošt Navrátil (Praha)

2


Petr Prokop, Martin Kouba, Vladan Daněk (Studio ARCHA - České Budějovice)

3


Jiří Mezera, Eva Brandová, Miroslav Jakoubek (Studio MIJA s.r.o - Praha)