25. 2. 2014 - Jičín bude mít do léta územní studii pro bývalé kasárny (Zdroj: StavbaWEB)

______________________________________________________

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu Kasárna Jičín v rozsahu návrhu umístění staveb v řešeném území, návrhu dopravní a technické infrastruktury a stanovení podmínek pro zástavbu v dotčené ploše včetně návrhu regulace.


Vyhlašovatel

Město Jičín

Sekretář soutěže

Mgr. Eva Vogeltanzová

Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, tel/fax:493 545 480, e-mail: vogeltanzová@mujicin.cz

Řádní členové poroty - závislí

Jiří Liška
Petr Volf

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Radek Jiránek
Petr Hamáček

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 100 000,-
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 50 000,-
MS plan s .r. o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Hlaváček – architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

1

Částka 25 000,-
Ing. arch. Michal Potůček, spolupráce Ing. arch. Monika Langová

[Hodnocení poroty]