Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na stavbu parkovacího domu u KD Družba v Klatovech.


Vyhlašovatel

Město Klatovy

Porota

Řádní členové

Ing. arch. Zdeněk Fránek
Ing. arch. Jiří Merger
Ing. Josef Kubec


Náhradnice

Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc.

1

Částka 50 000,-
PROJEKTSTUDIO, autoři Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Jaroslav Kotek, Bc. Marek Obtulovič, spolupráce Mai Lan Chi a Pavel Polok

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Ing. arch. Tomáš Kocourek, Ing. arch. Daniel Dvořák, Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Ing. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová a Ing. arch. Martin Elich

[Hodnocení poroty]