Předmětem soutěže bylo urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku a navazujících prostor.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko – krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
kontaktní osoba: Václav Horák
telefon: 321 748 347, 728 657 738
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Václav Horák

investiční referent
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
Oddělení investic, rozvoje a územního plánování
Telefon: 321 748 347
Email: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. MgA. David Mateásko
Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 150 000,-
monom works
Ing. arch. Michal Bernart, Ing. arch. Igor Hobza

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
DONDESIGN
Ing. arch. Vít Pešina
Ing. Otakar Berdych, Ing. arch. Kristýna Vítů, Ing. arch. Markéta Poláková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. Maxim Turba
Dorotea Cimburová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Irena Schusterová

[Hodnocení poroty]