Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu městského obytného souboru v Nitře vystavěného systémem prostorové modulace.


Vyhlašovatel

společnost Koma Modular Construction s. r. o.

Sekretář soutěže

Josef Mikulčík

Koma Modular Construction s.r.o., Říčanská 1180, Vizovice, 763 12, e-mail: [email protected], tel.: 577 452 831

Řádní členové poroty závislí:
Ing. arch. Stanislav Babčan, autorizovaný architekt, hlavní architekt města Nitra
Ing. Martin Hart, ředitel marketingu KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Řádní členové poroty nezávislí:
Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc., autorizovaný architekt a vedoucí katedry architektury FSv ČVUT
Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., prorektorka FA VUT Brno
Ing. arch. Dagmar Nová, autorizovaný architekt, hlavní architekt města Zlína
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislavě, fakulta architektury, Ústav urbanizmu a územného plánovania
M. Arch. Ing. arch. Adam Gebrian, kritik a teoretik architektury, vedoucí ateliéru FUA TU Liberec

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty nezávislí:
Ing. Tomáš Cendelín, architekt modulárních staveb

Náhradníci poroty závislí:
Karel Kolínský, obchodní ředitel KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

1

Částka 30 000,-
Tomáš Henkel, Ondřej Fiala (ČVUT Praha FA)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Vojtěch Hajný, Pavel Rak (ČVUT Praha, FSv/ Ecole d´Architecture, Marna la Vallée, Francie)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 5 000,-
Jan Hora, Jan Veisser (TU Liberec, fakulta umění a architektury)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 5 000,-
Bc. Peter Šercel, Br. Andrej Švec, Br. Martin Tisovský (STU Bratislava FA)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 5 000,-
Michal Šmihula (VUT Brno FA)

[Hodnocení poroty]