Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu na obnovu povodní strženého Komenského mostu v Jaroměři. Vyhlašovatel požadoval, aby bylo zachováno architektonické řešení nábřežních pilířů a aby byla vyloučena jakékoliv podpěra v korytě řeky. Most bude využíván pro pěší a cyklistickou dopravu.

 

Realizace: http://stavbaweb.dumabyt.cz/komenskeho-most-v-jaromi-13577/clanek.html?newsletterid=5088&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2016-02-03


Vyhlašovatel

Město Jaroměř

Sekretář soutěže

Bc. Jana Hrubá

Československé armády 16, 551 33 Jaroměř, tel/fax: 491 847 210, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jiří Klepsa
Ing. Martin Hofman

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

František Vrabec

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Václav Podlipný
1


baum & baroš ARCHITEKTI, Excon a. s.

[Hodnocení poroty]

2


Marek Blank, Petr Tej, Alena Tejová, Vít Havlíček, Milan Petřík

[Hodnocení poroty]

3


František Denk, Zuzana Hanušková, Radim Pavlík, Jaroslav Kosek, Ondřej Paulát

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 8 000,-
Lutz Schöne, Jiří Vraj mj., Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Petr Malý

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 8 000,-
Michal Palaščák, agparchitekti, Link Projekt s. r. o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 8 000,-
Michal Širmer, autorský tým: Miroslava Solavová, Matěj Beránek, Martin Čermák

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna

Částka 6 000,-
Petr Janda

[Hodnocení poroty]