Předmět soutěže:

Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu Nové centrum městské části Praha - Velká Chuchle. Cílem soutěže je nalezení optimálního urbanistického a architektonického řešení území, které má MČ Velká Chuchle ve svém vlastnictví. (v 1. kole ideová, ve 2. kole projektová)

 


Vyhlašovatel

Městská část Praha

Velká Chuchle, statutární zástupce: Stanislav Fresl, starosta

Řádní členové poroty - závislí

Stanislav Fresl - starosta MČ Praha – Velká Chuchle
Ing. arch. David Vokurka - zastupitel MČ Praha – Velká Chuchle, předseda Výboru stavebního a člen komise územního plánu
Ing. arch. Jiří Vrzal - člen Výboru stavebního a člen komise územního plánu

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Michal Fišer
RNDr. Milan Svoboda
2

Částka 180 000,-
Bc. Jan Hora, Bc. Jan Veisser, Ing. arch. Petr Burian

[Hodnocení poroty]

2

Částka 180 000,-
Ing. Libor Přeček, Ph. D, Ing. arch. Libor Pánek, Ing. arch. Pavel Nosál

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Miriam Fečíková, Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Marek Bohunický

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Juraj Kováč

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Tomáš Pína, Ing. arch. Jana Habustová, Ing. arch. Peter Mosio

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich

[Hodnocení poroty]