Předmětem soutěže byl návrh objektu / objektů s malometrážními nájemními byty, terénní pečovatelskou službou pro seniory a s dalšími provozy sloužící pro bydlení seniorů a dalších místních osob v bytové nouzi.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


 


Vyhlašovatel

Obec Říčany

nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

Organizátor

Ing. arch. David Mikulášek

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Mikulášek

Bratislavská 206/21, 602 00 Brno
tel.: +420 777 066 687
e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Milan Nytra

Řádní členové poroty - závislí

Jan Studený – starosta obce – místopředseda poroty
Ing. arch. Daniela Hanousková Boučková – externí závislá
Iva Ďásková – vedoucí pečovatelské služby

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Luděk Franz – předseda stavebního výboru
Ing. arch. Jana Štěrbáková – externí závislá

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Petr Suchánek – vnitřní prostředí budov

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 250 000,-
Refuel, s.r.o.
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Kristýna Shromáždilová
Lukáš Fišer

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Ing. arch. Pavol Paňák , Ing. arch. Gabriela Masláková , Ing. arch. Lucia Kostrubová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
XTOPIX architekti s.r.o.
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch. Barbora Buryšková , Bc. Pavlína Prokopová , Ing. arch. Lucie Lorencová
Ing. arch. Lukáš Landa
Spolupráce:

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Re:architekti studio s.r.o.
MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Jan Vlach
Spolupráce: , Ing. arch. Kateřina Gloserová , Ing. arch. Vojtěch Ružbatský , Ing. arch. Dušan Sabol , Ing. arch. Emília Jarošová , Bc. Martin Kunc

[Hodnocení poroty]