Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu  komunitního centra vč. úpravy venkovních ploch na řešeném pozemku. Komunitní centrum bude umístěno na Komenského náměstí v Říčanech, na pozemku, kde je v současné době nevyužitá budova kina, která není v dobrém stavebně technickém stavu, proto se vyhlašovatel soutěže rozhodl stávající objekt kina zbourat. Demolice kina nebyla součástí předmětu soutěže.

Předpokládaná maximální cena stavby vč. úprav venkovních ploch byla 35 mil. Kč.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Říčany

Město Říčany
Sídlo/Adresa: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: starosta Mgr. Vladimír Kořen
Tel/fax: 323618108
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Jana Vavřinová

Město Říčany
Adresa/Sídlo: Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
Tel/fax: 323 618 117
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. David Mareš

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Vladimír Kořen - starosta města Říčany – místopředseda poroty
Ing. Václav Steinhaizl- člen výboru pro územní rozvoj a výstavbu v Říčanech

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. David Mareš
Ing. arch. Tomáš Bezpalec
doc.Ing.arch. David Tichý, PhD.

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Ing. Michal Čejka - posouzení energetické koncepce

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 160 000,-
Igloo architekti, s.r.o.
Ing. arch. Igor Šimon
Ing. arch. Jan Pačka , ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 110 000,-
AF atelier s.r.o.
Ing. arch. Adam Fröhlich
Bc. Petr Srogončík

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
4DS, spol. s r.o.
Mgr. A. Luboš Zemen
Ing. arch. Václav Toufar

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys
Bc. Marek Václavík , Ing. arch. Šárka Voříšková ,

[Hodnocení poroty]