Předmětem soutěže bylo řešení urbanisticko-architektonického řešení lokality ve vnitřní části města Moravská Třebová. Kontext – blízké historické centrum, širší centrum města, navazující novodobé ucelené struktury zástavby s jednotným charakterem. Důraz byl kladen na vytvoření atraktivního soudobého nízkopodlažního bydlení městského typu.  Vyhlašovatel následně chce zajistit přípravu a realizaci dopravní a technické infrastruktury v území. Zástavba vlastních rodinných domů má být věcí individuálních investorů. Jako závazný podklad (mimo jiné) pro regulaci individuální zástavby v území bude sloužit zaevidovaná územní studie.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 29/32, 571 01 Moravská Třebová

Organizátor

RTS, a.s.

Sekretář soutěže

Ing. Petr Vrbka

RTS, a.s.
Sídlo/Adresa: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Tel./fax: + 420 545 120 264
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Václav Mačát, místostarosta města
Ing. arch. Tomáš Slavík, městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí Odboru rozvoje města
Miroslav Jurenka, zastupitel města
Ing, Dušan Sejbal, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 160 000,-
Ing. arch. Ivan Vavřík
Spoluautoři: Ing. arch. Tereza Šimečková , Ing. arch. Richard Ott ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Ing. arch. Alice Šimečková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
MgA. Jan Světlík
Ing. arch. Vojtěch Šedý

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 45 000,-
Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil
Ing. arch. Mgr. Adam Lacina , Ing. arch. Jiří Lukáš , Spoluautor:

[Hodnocení poroty]