Předmět soutěže: Architektonický návrh vybavení konferenčních prostor dle článku 8 Podmínek pro pořádání zasedání během českého předsednictví v Radě EU v objektu Domu kultury města Ostravy (dále jen “DKMO”).


Vyhlašovatel

Úřad vlády České republiky - Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU

Porota

Řádní členové poroty:
Ing. arch. Jan Kozel
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. akad. arch. Jan Vrana
Ing. arch. Markéta Cajthamlová
Ing. Mgr. Radomír Králík
Mgr. David Mlíčko
Ing. Ondřej Kovařík
Mgr. František Nadymáček

Náhradníci:
Ing. arch. Jiří Mikšík
Ing. arch. Vladimír Bílý
Ing. Petr Tomášek

1

Částka 80 000,-
Ing. arch. Lenka Slívová, Mgr. Martin Egert, Ing. arch. Jaroslav Egert

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Ing. arch. Eva Macholánová

[Hodnocení poroty]