Předmětem soutěže byl návrh umístění Kreativního centra Brno  do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh měl být v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, a měl optimálně využít stávajících prostor objektu umístěním centra pro podporu kreativních profesí s jeho zapojením do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota lokality.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Sekretář soutěže

Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: 722 934 937
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbp

Řádní členové poroty - závislí

ng. Jaroslav Kacer, náměstek primátora
Ing. arch. Petr Bořecký, člen ZMB a radní MČ Brno - střed
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Markéta Cajthamlová
Ing. arch. Tomáš Havlíček
prof. Ing. arch. Mirko Baum
Ing. arch. Martin Krupauer

Náhradníci poroty - závislí

ng. Petr Vokřál, primátor
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM
Ing. Petr Kunc, místostarosta MČ Brno - Židenice

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Sochor
Ing. Ondřej Hofmeister

Přizvaní odborníci:
Mgr. Gábor Bindics - městské kulturní projekty
Ing. arch. Pavel Wewiora - NPÚ ÚOP v Brně
Mgr. Tereza Chrástová - specialistka kreativních oblastí a projektů
Ing. arch. Soňa Albrechtová - ekonomie provozu, OI MmB
Ing. Petr Suchánek, Ph. D, FA VUT v Brně - provoz budovy
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 750 000,-
KAVA spol. s r.o.
Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. MgA. Jan Novotný
Autoři: Bc. Tomáš Gelien MgA. Jonáš Krýzl, Ing. Tomáš Novotný, Robert Seidl
Spolupráce:Ing. Vít Mlázovský

[Hodnocení poroty]

2

Částka 650 000,-
SIAL s.r.o.
doc. Ing. arch. Jiří Buček
Autoři: Ing. arch. Andreas Dzikos, Ing. , arch. Jiří Lukáš
Ing. arch. Helena Hlávková
Spolupráce: Ing. arch. Jiří Chmelík, Ing. Josef Franc

[Hodnocení poroty]

3

Částka 500 000,-
3H architecture a Ján Stempel
Autoři: Katalin Csillag, Zsolt Gunther
prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Jan Jakub Tesař
Spolupráce: Veronika Novák, Tamás Csépke, Lilla Horváth , a Júlia Boromissza

[Hodnocení poroty]