Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na kultivaci veřejného prostoru vymezeného obchodními domy Labe a Forum v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením návazností především na nejbližší okolí. Předmětem řešení byl návrh na víceúčelové využití prostoru a posouzení podílu tržní, volnočasové, případně jiné funkce. Návrh řešil funkční a prostorové uspořádání prostoru, včetně umístění mobiliáře a osvětlení.Vyhlašovatel

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vít Mandík
Tel/fax: +420 475271126
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Pavel Nepivoda

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Tel/fax: +420 475 271 651
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

MUDr. Pavel Dlouhý, radní města Ústí n./L.
Ing. arch. Jitka Fikarová, členka komise pro územní plán

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Pavel Vodseďálek, zastupitel města Ústí n./L.
Ing. arch. Jiří Němeček, člen komise pro územní plán

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 80 000,-
Účastník: Ing. Marie Hlavatá // Autor: Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]

1

Částka 80 000,-
Účastník: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl // Autor: Ing. arch. Martin Prokš, MgA. Filip Kotlář

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Účastník: Atelier KM(0) - Kilometrezero // Autor: Alvaro Garcia Mendive, Jan Kudlička

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Účastník: Ing. arch. Martin Vlnas // Autor: Bc. Martin Duba, Bc. Tereza Komárková

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 5 000,-
Účastník: Ing. Miloš Strnad // Autor: Ing. arch. Štěpán Kotous, Ing. arch. Miroslav Kouba, Ing. arch. Jiří Kugl

[Hodnocení poroty]