Studenstká urbanisticko-architektonická soutěž.


Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu úpravy centrálního veřejného prostoru u stanice metra Ládví v Praze 8.

 Vyhlašovatel

Úřad městské části Praha 8

Zenklova 1/35 , 180 48 Praha 8 – Libeň
Zplnomocněný zástupce: Roman Petrus, starosta MČ Praha 8
Telefon: +420 222 805 124
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jana Kubánková

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Telefon: +420 777 309 956
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Roman Petrus, starosta MČ Praha 8
Ing. arch. Ondřej Tuček, poradce starosty MČ Praha 8

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Vít Céza, uvolněný zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Jakub Filip Novák
1

Částka 20 000,-
Luboš Klabík, Tomáš Klapka, Filip Lux, Jitka Žambochová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Jakub Hoffmann, Alexandra Jamnická

[Hodnocení poroty]

3

Částka 9 000,-
Petra Holubová, Kristýna Zámostná

[Hodnocení poroty]

-

Čestné uznání


Ivana Čobejová

[Hodnocení poroty]

-

Cena starosty


Barbora Medová, Jakub Med, Pavel Svoboda

[Hodnocení poroty]