Předmětem této výtvarné soutěže je návrh lavičky Ferdinanda Vaňka navrhovaný v rámci oslav 80.výročí narození Václava Havla.

V současné době  hledá MČ Praha 6 výtvarnou podobu lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je objekt, který má přinést do městského parteru výtvarnou kvalitu, může mít různé přidané funkce a může se na něm –
i sedět. Volba řešení návrhu je zcela volná a vypisovatel předpokládá, že bude rezonovat s postavou Ferdinanda Vaňka ve světě komplikovaných vazeb, vždy ale ryzího a pevného názoru.

Soutěž je vypsána jako výtvarná otevřená anonymní a jednokolová, určená  pro české a slovenské výtvarníky, ak.sochaře a umělce, a to absolventy  uměleckých škol i jejich studenty.

Upozorňujeme členy ČKA, že se nejdná o soutěž, na kterou se vztahuje Soutěžní řád, a tudíž jí nebudeme vydávat doložku regulérnosti. Členové ČKA se ovšem mohou této soutěže bez obav zúčastnit, neboť soutěž ctí pravidla dobrých soutěží.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

zastoupená starostou Mgr. Ondřejem Kolářem
adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6

Sekretář soutěže

Ing.Martina Čečilová

Československé armády 23, 160 52 Praha 6
tel: 00420 - 220 189 975
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ondřej Kolář – starosta MČ P6
Mgr. Jan Lacina – zástupce starosty MČ P6
Ing.arch. Martin Polách – zástupce starosty MČ P6
Ing.arch. Bohumil Beránek – vedoucí OKSUR KA

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing.arch. Pavla Melková – ředitelka útvaru městského parteru IPR Praha
Ing. arch. Ondřej Šefců – NPÚ Praha, ředitel
Martin Vidlák – Knihovna Václava Havla
PhDr. Pavel Škranc – ČVUT FSv Katedra architektury, teoretik umění
Ing.arch. Pavel Hnilička Dipl. NDS ETHZ in Architektur

Náhradníci poroty - závislí

Ing.Milena Hanušová – zástuce starosty MČ P6
Ing. Jana Jelínková – vedoucí Kanceláře architekta

Náhradníci poroty - nezávislí

Doc. Ing.arch. Petr Vorlík – Fakulta architektury ČVUT