Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnici břehů Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice. Návrh řešení měl podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupnit ostrov Štvanice. Lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup.

Jednofázová veřejná mezinárodní projektová architektonicko - konstrukční soutěž.
Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Odbor strategických investic magistrátu hlavního města Prahy
Praha 2, Nové město, Vyšehradská 2075
Zastoupen: Ing. Karel Prajer, ředitel

Sekretář soutěže

Ing. arch. Michaela Kloudová

Kancelář projektů a soutěží IPR Praha
tel.: + 420 236 00 4601
email: [email protected]

JUDr. Ivana Nováková, právní podpora sekretáře, Kancelář právní IPR Praha
tel.: + 420 236 00 4614
email: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Karel Prajer / ředitel Odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy
MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
Petr Dolínek / náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. / radní pro rozvoj architektury a urbanismus Praha 7
Roman Petrus /starosta městské části Praha 8

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Ivan Lejčar
prof. Ing. arch. Mirko Baum / architekt
Ing. Ondřej Hofmeister/ stavební inženýr
Ing. Ladislav Šašek, CSc. / odborník na mostní konstrukce
Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová / architektka

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Zdeněk Ent / IPR Praha, architekt
Mgr. Jan Čižinský / starosta městské části Praha 7

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Vojtěch Sosna / architekt
Ing. Michal Marcinov / krajinný architekt

Přizvanými odborníky jsou zástupci Povodí Vltavy, Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy: Ing. Jiří Friedel (Povodí Vltavy, ředitel závodu Dolní Vltava), Ing. arch. Ondřej Šefců (ředitel územního pracoviště NPÚ), Ing. arch. Pavlína Koutková (specializovaná územní pracovnice Odboru památkové péče MHMP)
Porota může v průběhu svého jednání přizvat další odborníky a znalce. Vždy se souhlasem zadavatele.

1

Částka 1 000 000,-
Ing. arch. Marek Blank
Ing arch. MgA. Petr Tej, Ph.D.
Spolupráce: Ing. Jan Mourek, Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar

[Hodnocení poroty]

3

Částka 350 000,-
Ing. arch. Lukáš Landa
Arch. Pavel Rak
Spolupráce: Ferrari Gartmann AG, Patrick Gartmann, Patrick Tester

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.
prof. Ing.Mgr.akad.arch. Petr Hájek
Martin Stoss, Nikoleta Slováková, Tereza Keilová
Spolupráce: Jiří Čepelka, Jan Vyštejn

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Karel Filsak
Ing. arch. Roman Chvilíček
Spolupráce: Ing. Libor Pokorný, Ing. Martin Kovář

[Hodnocení poroty]