Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu lávky přes Labe v Hradci Králové jako spojnice v návaznosti na ul. Škroupovu a lokalitu Aldis.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
tel.: +420 495 707 111
fax: +420 495 707 100
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zuzana Kavalírová

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
tel.: +420 495 707 622
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. František Křelina
Ing. arch. Lenka Zídková

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Arnošt Urban
Ing. Adam Záruba, Ph.D

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci
specialista statik - Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
specialista památková péče - Ing. arch. Eva Dvořáková
specialista na krajinnou tvorbu - Ing. Zdeněk Sendler
specialista na rozpočty staveb - Ing. Jiří Šnajdr
specialista na územně plánovací podklady a dokumentace – Ing. arch. Petr Brůna
specialista na otázky ornitologie – RNDr. Jiří Porkert, PH.D.

1

Částka 230 000,-
Ing. arch. Akad. arch. L. Kábrt; Ing. arch. G. Elichová; Ing. arch. M. Elich; Ing. J. Jachan; Valbek, spol. s r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 170 000,-
Ing. arch. et Ing. F. Denk; Ing. arch. Z. Hanušková; Ing. arch. R. Pavlík; Ing. arch. Akad. arch. J. Kosek; Ing. O. Pavlát

[Hodnocení poroty]

3

Částka 130 000,-
Ing. J. Bursa; Guisasola Ron Mario; Ing. arch. MgA. R. Přikryl; Ing. arch. M. Prokš; Ing. arch. M. Volf

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. J. Březina; Ing. arch. O. Kafka; Ing. L. Konečný; Ing. arch. D. Štursová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
ARN studio spol. s r.o. / Ing. arch. J. Krejčík; Ing. arch. M. Krejčík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. M. Blank; Ing. P. Tej, Ph.D.; Ing. arch. A. Tejová; Ing. J. Hejzlar

[Hodnocení poroty]