Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty přes Labe v Nymburce. Nová lávka s odpovídající světlou šířkou a sklonem měla řeku překlenout v prostoru nevyhovující stávající lávky. Byly vyloučeny podpěry v korytě řeky. Součástí zadání bylo rovněž řešení předpolí lávky na obou březích.

Jednofázová užší projektová architektonicko-konstrukční soutěž.Vyhlašovatel

Městský úřad Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
http://www.mesto-nymburk.cz
Zplnomocněný zástupce zadavatele: PhDr. Pavel Fojtík, starosta, tel.: 325501217, e-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K Vinicím 50, 164 00 Praha-Nebušice,
tel.: 773 222 338, e-mail: [email protected]
Poddodavatel: PhDr. Markéta Pražanová, Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou,
tel.: 608 322 268, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Pavel Fojtík, starosta
Ing. arch. Jan Ritter ml., místostarosta
Pavel Novák, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Václav Aulický
Ing. arch. Lukáš Ehl
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. – předseda poroty, mostní inženýr
Ing. Milan Komínek - mostní inženýr

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jan Němec, městský architekt
Mgr. Adriena Gabrielová, místostarostka
Ing. Marek Velechovský, zastupitel
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., zastupitel
Stanislav Bohuslav, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Pešta, památková péče
Dr. Ing. Petr Vítek, statik

Přizvaní odborníci:
 Ing. Aleš Krška, Povodí Labe
 Ing. Marek Mejzr, dopravní specialista
 Ing. Jan Jiráň, Státní plavební správa
 Ing. arch. Alena Rákosníková, Národní památkový ústav
 Bc. Olaf Zuckerstein, rozpočet
 Ing. Marie Kusovská, odbor výstavby, MěÚ Nymburk
 Mgr. Renata Vančurová, odbor školství, kultury a památkové péče, MěÚ Nymburk
 Ing. Jiří Konhefr, odbor správy městského majetku, MěÚ Nymburk
 Ing. Bohumil Klicpera, odbor rozvoje a investic, MěÚ Nymburk
 Ing. arch. Jan Ritter st., místní znalec

O případném přizvání odborníků rozhodne porota při posuzování návrhů po projednání se zadavatelem soutěže.

1

Částka 140 000,-
SHP - Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Adam Zmuda, Ing. Kristýna Klinková, Ing. Jaroslav Baron

[Hodnocení poroty]

2

Částka 110 000,-
Link projekt, s. r. o.
Autor: Ing. Stanislav Brtáň
Spolupráce: Ing. Petr Páleník, Ing. Lucie Macková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Novák a Partner, s. r. o. + Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt
akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich
Ing. Lukáš Vráblík , Ph.D., ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
EXCON, a. s.
Ing. arch. Iveta Torkoniaková
Ing. Vladimír Janata, Ing. Petr Nehasil

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Autorská společnost Patrik Kotas a Alena Mocová
Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Alena Mocová Ph.D.
Ing. Jiří Faltus

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
PONTEX, spol. s r. o. + KMS spol. s r. o.
Prof. akad. arch. Petr Keil
Ing. Milan Kalný, Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Erika Menšíková, Mgr. A. Adam Keil

[Hodnocení poroty]