Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Stávající lávka již technicky nevyhovovala, přesto hrála v životě obce důležitou roli. Jedná se o jediné přímé spojení se Zadní Třebani a hlavně s vlakovým nádražím.

Jednofázová užší projektová architektonická a konstrukční soutěž.Vyhlašovatel

Obec Hlásná Třebaň

Karlštejnská 150
267 18 Hlásná Třebaň

Organizátor

Ing. arch. Jana Kusbachová a Ing. arch. Zuzana Kučerová

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jana Kusbachová

U Hřbitova 260, 267 12 Loděnice
Tel.: +420 776 100 589
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Vnislav Konvalinka
Mgr. Vojtěch Musil

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Prof. Ing. arch. Mirko Baum (předseda poroty)
Ing. Milan Komínek

Náhradníci poroty - závislí

Ir. Paul Vincent Koch
Ing. Miroslav Stříbrný

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Pavlas
Dr. Ing. Petr Vítek

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 225 000,-
Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Landa
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. , Pavel Rak

[Hodnocení poroty]

2

Částka 160 000,-
Ehl & Koumar architekti s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar
Ladislav Dvořák , Ladislav Šašek , Jana Vichorcová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Sdružení Pontex & Atelier 6
Ing. Petr Souček , Ing. Martin Blatský , Ing. arch. Radek Šíma , Ing. arch. Štěpán Braťka

[Hodnocení poroty]