Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes řeku Lubinu v Příboře v místě stávající ocelové lávky, která je ze stavebně-technického hlediska již nevyhovující. Návrh měl definovat tvarové a konstrukční řešení lávky a napojení lávky na stávající přístupové komunikace. Nová lávka bude využívána pro pěší a cyklistickou dopravu. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Příbor

náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
zástupce vyhlašovatele: Ing. Bohuslav Majer – starosta města
Tel/fax: 556 455 400
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Petra Chromek

MÚ Příbor, Odbor rozvoje města
Adresa/Sídlo: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel/fax: +420 556 455 421, +420 731 130 863
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Dana Forišková, Ph.D.- místostarostka města Příbor
Ing. arch. Jan Malík - člen Zastupitelstva města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Bohuslav Majer - starosta města Příbor

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci
Mgr. Markéta Jurašková- Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Ostrava
Doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.- FA VUT Brno, Odborník na konstrukce

1

Částka 90 000,-
Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek CSc., Ing. Jan Mourek, Janek Srnka ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Kamil Měrka, Ing. arch. Tomáš Kozel, Ing. arch. Petra Holubová, Ing. arch. Et Ing. František Denk, Ph.D., Ing. Ondřej Paulát ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Link projekt s.r.o.
Ing. Petr Damek, Ing. arch. Michal Palaščák, Ing. Stanislav Brtáň ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna s pochvalou

Částka 6 000,-
Ing. arch. Vojtěch Sosna, doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. Jan Seifert ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 3 500,-
Ing. Jan Blažek, Ing. arch. Tomáš Hanák, MArq. Jan Šrámek, Akad. arch. Michal Šrámek ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 3 500,-
MDS PROJEKT, s.r.o.
Ing. Jan Bursa, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl,Ing. arch. Martin Prokš ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 3 500,-
MgA. Vít Šimek,Ing. arch. Jiří Ksandr, Ing. Martin FryšIng. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková, Ing. arch. Martina Kubešová ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 3 500,-
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Klimek

[Hodnocení poroty]