Dvoukolová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž

 

Předmětem soutěže bylo navrhnout způsob, jakým ze zpustlého lesoparku V Zátiší vytvořit celoroční cíl Vodňanských, studentů rybářských i středních škol a výletníků z širokého okolí, jak z lesoparku vytvořit jeviště a kulisu nedělního odpoledne stejně jako slavnostního výlovu rybníků, tedy jak ze Zátiší vytvořit plnohodnotnou součást města Vodňany.

 


Vyhlašovatel

Město Vodňany

Nám. Svobody 18/I, 38901 Vodňany; zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Viktor Blaščák, starosta města.

Sekretář soutěže

Mgr. Jitka Schneiderová

Odbor investic a rozvoje, Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 38901 Vodňany, tel/fax: 383 379 125, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Viktor Blaščák, starosta města Vodňany
Mgr. Pavel Janšta, místostarosta města Vodňany

Řádní členové poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. Jitka Trevisan
Prof. ak. soch. Jan Ambrůz

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
Ing. Marie Gelová, MgA. Zuzana Hebronová, MgA. Žofie Raimanová, Ing. Sandra Chlebovská, MgA. Ondřej Dušek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Zbyněk Musil, Ing. arch. David Zajíček / Spolupráce: Lucie Komendová, M.Sc.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Autor / MOBA studio s.r.o. // Tým / Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D., Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Karin Grohmannová, Arch. Marco Marinelli, Arch. Paes. Elena Donnini // Spolupracovníci / Barbora Slavíčková, Bc. Petra Holubová, Arch. Eliana Fisher, Iva Tomková, Arch. Paes. Cristiano Zanello

[Hodnocení poroty]