Předmětem soutěže bylo nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku, řešení které bude respektovat základní poslání památníku:

 • Uctít památku
  Památník je a nadále musí být místem uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů, místem piety a tiché kontemplace, autentickým místem připomínky utrpení.
 • Informovat
  Památník bude na autentickém místě utrpení poskytovat informace, vysvětlovat, zprostředkováním informací o historii místa i holokaustu Romů a Sintů narovnat nepravdy a mýty.
 • Vzdělávat
  Památník v Letech bude na místě utrpení/holokaustu vzdělávat a vést obecně proti násilí, vychovávat k demokracii a vysvětlovat kořeny nenávisti a diskriminace.
 • Podnítit diskuzi
  Památník se stane místem, které podnítí diskuzi nejen o hodnocení minulosti, ale bude reflektovat i současnou společenskou situaci. Vzbudí zájem o témata jako je diskriminace menšin a vyloučení ze společnosti, popírání holokaustu a obecně téma lidských práv, svobod a soužití.

Památník se má stát místem reflexe a sebereflexe, pokání i smíření, místem, kde se paměť stane aktivní součástí života společnosti a jejího diskursu. 

Dvoufázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

  
Vyhlašovatel

Muzeum romské kultury

státní příspěvková organizace
Bratislavská 67, 602 00 Brno
Zástupce: PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea
Tel: +420 545 581 206
E-mail: [email protected]

Organizátor

ONplan lab, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. Karolína Koupalová

ONplan lab, s.r.o.
Tel.: (+420) 608 694 929 E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury
Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu
Martin Martínek, M.A., zástupce Ministerstva kultury ČR

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Josef Pleskot
Ing. Vladimír Sitta
Mgr. art. Emílie Rigová, ArtD., výtvarná umělkyně
Mgr. Rostislav Koryčánek, kurátor Moravské galerie v Brně

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Anna Míšková, Muzeum romské kultury
Rudolf Murka, zástupce pozůstalých po obětech tábora

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Regina Loukotová, architektka
Ing. arch. Igor Marko, architekt

Seznam přizvaných odborníků:
Jan Hauer, zástupce pozůstalých po obětech tábora
Antonín Lagryn, zástupce pozůstalých po obětech tábora
Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., romistka
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., archeolog
Mgr. Pavel Herman, specialista na zadávání veřejných zakázek
Blanka Hlavínová, starostka obce Lety
specialista na rozpočtování staveb
investiční technik Muzea romské kultury
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 150 000,-
Ateliér Terra Florida v. o. s / Jan Sulzer / Lucie Vogelová
Ing. arch. Lucie Vogelová, MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý
Ing. arch. Filip Šefl
Spolupráce: MgA. Roman Černohous , Mgr. Petr Karlík, Dr.rer.nat. ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. Klára Zahradníčková MA
MgA. Tomáš Džadoň. ArtD.
Spolupráce: Paly Paštika , Luboš Zbranek , Lynda Zein , Aurélie Garová ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Andrea Govi Architetto
Karolina Chodura , Joanna Rozbroj , Marta Tomasiak ,

[Hodnocení poroty]

-

Návrh hodnocený v II. kole


Nicolas Koff - Office OU Ltd.

Joshua Kirk, Marco Colturi

-

Návrh hodnocený v II. kole


Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. Tereza Havránková
Ing. Arch Martin Duba
Ing. akad. arch. Daniela Fenclová
Spolupráce:Ing. arch. Milada Vorzová , Ing. arch. Alice Boušková , ,

-

Návrh hodnocený v II. kole


Ing. arch. Karel Filsak, Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. Martin Bosák
Vendula Bažová , ,
Spolupráce: Marie Kordovská

-

Návrh hodnocený v II. kole


Rehwaldt Landscape Architects / BY Architects
MgA. Markéta Zdebská
Ing. arch. Marek Žáček ,
Spolupráce: Garth Woolison, B.Env.D., M.La , Bc. Markéta Kupková , Bc. Markéta Čáslavská ,