Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby víceúčelového objektu Liberec Plaza na Šaldově náměstí v Liberci.

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického ( to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení stavby vyhovující vyhlašovateli soutěže a městu Liberec a zadat některému z autorů oceněných návrhů zpracování výkonových fází projektové dokumentace a dohledu nad jejich prováděním pro uvedenou stavbu na základě uzavřené smlouvy o dílo.

 


Vyhlašovatel

Plaza Centers Czech Republic s.r.o., K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, Tel/fax +420 / 283 000 149

Porota

řádní členové poroty závislí
ing. arch. Petr Doležal
ing. arch. Jaroslav Bílek

řádní členové poroty nezávislí
ing. arch. Jiří Suchomel
ing. arch. Petr Dostál
ing. arch. Rostislav Chitov

náhradník poroty závislý
ing. Martin Kodrle

náhradník poroty nezávislý
Ing. arch. Yaron Sapir

1


Richard Černý, Diana Hocková, Radim Kousal, Josef Panna, spolupráce: Jiří Březina, Pavel Novák, Milan Buchta, Jana Jachanová, Josef Škůrek

2


Pavel Švancer, Pavel Vaněček

3


Neudělena.

-

Odměna


Tomáš Dohnal, spoluautoři: Petra Osovská, Tomáš Hrubeš, Pavel Šlejhar

-

Zvláštní odměna


David Maštálka, Lenka Křemenová, Jakub Filip Novák, Milada Šnajdrová