Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro lokalitu Malého náměstí v Železném Brodě s vytvořením vhodné návaznosti k okolnímu městskému prostoru. Návrh bude sloužit pro další projekční práce v rozvoji dané lokality.


Vyhlašovatel

Město Železný Brod

Řádní členové poroty - závislí

André Jakubička (starosta Města Železný Brod)
Doc. Ing.arch. Zdeněk Jiran (externí architekt Města Železný Brod)
ak. mal. Zdeněk Lhotský, (člen Rady Města Železný Brod)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ivan Kalousek, Předseda komise pro vzhled města
Petr Vacek (obyvatel Trávníků, člen osadního výboru)

Náhradníci poroty - nezávislí

Tomáš Kesner, Národní památkový ústav, odborné pracoviště Liberec
1

Částka 110 000,-
MgA. Pavel Griz, MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Atelier Urbi s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. arch. Daniel Baroš, Ing. arch. Michal Nejezchleb

[Hodnocení poroty]