Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu „Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze 1 - Staré město“.


Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Porota

Řádní členové poroty

Ing. Ladislav Tomeš
Ing. Jan Kněžínek
Ing. Ivan Vinš
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Ing. arch. Otakar Dvořák
Ing. arch. David Wittassek
Ing. arch. Ján ŠtempelNáhradníci poroty

Ing. Jiří Toman
PhDr. Michael Zachař
Ing.Pavel Jaroš
Ing. arch. Zdeněk Lukeš
Ing. Petr Kochmann
Ing. arch. Alexandr Kotačka
Ing. arch. Jiří Merger

1

Částka 400 000,-
Studio MAC - ARCHITECTURE, s.r.o., DAM spol. s r.o.

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 200 000,-
FAM ARCHITEKTI s.r.o.

[Hodnocení poroty]