Předmět soutěže: Zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu obnovy Masarykova náměstí a dostavby Pražské ulice v Brandýse nad Labem.

Účel a poslání soutěže: Nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je tomu dnes, charakter historického města se současnými kulturními, společenskými a komerčními aktivitami a vytvoření  reprezentativního pobytového a krátkodobě rekreačního místa.

 


Vyhlašovatel

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Ondřej Přenosil - starosta města

Porota

Ondřej Přenosil,
Petr Hrůša,
Jan Líman,
Jan Sedlák,
Jiří Soukup,
Miloslav Škoch,
Milan Körner

1


Neudělena.

2

Částka 100 000,-
Olga Kantová, Jan Maloušek, Jaroslav Míka, Ota Maloušek, Marin Kanta, Zuzana Jandová, Drahoslav Šonský

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Tomáš Pilař, Jiří Krechler

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Michal Krištof, Matěj Štrba, Juraj Šesták

[Hodnocení poroty]