Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby dvoutřídní mateřské školy na adrese Na Marně 14, Praha 6. Pozemek se nachází ve vilové zástavbě v Bubenči, na parc. č. 1358, 1359/1, 1359/2, 1359/3 v k. ú. Bubeneč.

Návrh měl respektovat místní podmínky, obytný charakter řešené lokality, velikost území a dosavadní způsob zástavby. Podstatou soutěže bylo najít vhodné řešení, které mělo zohledňovat vilový charakter této části Bubenče a zároveň splňující požadavky na moderní předškolní zařízení.

Návrhy měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i předpoklady pro budoucí úsporný provoz a to hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodnou volbou stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti stavebních a architektonických detailů. Záměrem soutěže bylo najít ideální míru navrhovaného objemu a kapacity, při respektování limitních podmínek.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel: 220 189 862
E–mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Milena Hanušová, radní MČ P6
Mgr. Luděk Soustružník, vedoucí OŠKS MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 170 000,-
Ing. arch. Petr Šindelář
Ing. arch. Martin Duba , Ing. arch. Milada Vorzová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Meerkatelier s.r.o.
Ing. arch. Jindřich Synek
Ing. arch. Jaroslav Minařík , Ing. arch. Karolína Chvojková , Ing. arch. Jiří Kočí

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
Atelier Poláček
Ing. arch. Jiří Poláček
Ing. arch. Michaela Taušová , Ing. Michal Karbáč

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
RadaArchitekti s.r.o.
Ing. arch. Pavel Rada
Ing. arch. Martina Řehořová , Ing. arch. Kristýna Leitgebová , Patrícia Pecková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. Jaroslav Malina
Ing. arch. Anna Koukolová , Ing. Adéla Křížková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
MgA. Ondřej Císler
Vojtěch Beran , Josef Choc , Barbora Lopraisová , Filip Rašek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Karel Filsak

[Hodnocení poroty]